Sunday, June 08, 2008


LESZEK CICHY I JEGO WYPRAWA ZDOBYŁA LODOWĄ GÓRĘ

To pierwsza polska wyprawa na najwyższym szczycie Arktyki Gunnbjorns Fjeld (3694 m npm). Przeczytałem o tym dzisiaj na stronie internetowej Rzeczpospolitej.

Na szczycie stanęli: 57-letni Leszek Cichy – kierownik wyprawy, zdobywca Korony Ziemi (chciałbym mieć taką parę w tym wieku); 44-letni Marek Kamiński, zdobywca obu biegunów w jednym sezonie, członek The Explorers Club; 25-letni Tomasz Walkiewicz, student Uniwersytetu Jagiellońskiego; 42-letni Mirosław Polowiec z Krakowa oraz 48-letni Ryszard Rusinek z Płocka.

Strona internetowa ekspedycji: www.lodowagora.pl

Pierwszy raz Lodową Górę zdobyła w 1936 roku duńsko - brytyjska ekspedycja.

Zdjęcie Gunnbjorns Fjeld: www.rp.pl

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home